• 24H交易总额¥ (亿)
  • 2,167亿
  • 币种总市值¥ (亿)
  • 23,443亿
  • 币种总数量 (个)
  • 4475
  • NO.1
  • BTC-比特币 / ¥14,533亿
  • 61.99%
  • NO.2
  • ETH-以太坊 / ¥1,566亿
  • 6.68%
  • NO.3
  • XRP-瑞波币 / ¥900亿
  • 3.84%
  • NO.4
  • 其他币 / ¥6,442亿
  • 27.48%
 • BTClogo
 • BTC-比特币
 • ¥81439.20
 • -3.08%
 • ¥81,439.20 / ¥81,439.20
 • 14,533亿
 • 1,784万
 • 545亿
 • 2008/11/01
 • 2,100万
 • ETHlogo
 • ETH-以太坊
 • ¥1462.78
 • -2.9%
 • ¥1,462.78 / ¥1,462.78
 • 1,566亿
 • 1亿
 • 174亿
 • 2014/07/24
 • 9,740万
 • XRPlogo
 • XRP-瑞波币
 • ¥2.10
 • -0.64%
 • ¥2.10 / ¥2.10
 • 900亿
 • 428亿
 • 52亿
 • 2011/04/18
 • 1,000亿
 • DUSDlogo
 • DUSD-达美币
 • ¥7.03
 • -0.45%
 • ¥7.03 / ¥7.03
 • 703亿
 • 100亿
 • 56万
 • 2019/07/29
 • 0
 • BCHlogo
 • BCH-比特现金
 • ¥2216.46
 • -1.44%
 • ¥2,216.46 / ¥2,216.46
 • 397亿
 • 1,791万
 • 45亿
 • 2017/07/24
 • 2,100万
 • BWXlogo
 • BWX-币
 • ¥0.60
 • -15.03%
 • ¥0.60 / ¥0.60
 • 385亿
 • 643亿
 • 28万
 • 2018/08/16
 • 0
 • LTClogo
 • LTC-莱特币
 • ¥596.31
 • -2.81%
 • ¥596.31 / ¥596.31
 • 374亿
 • 6,287万
 • 97亿
 • 2011/11/09
 • 8,400万
 • BNBlogo
 • BNB-币安币
 • ¥210.85
 • -2.03%
 • ¥210.85 / ¥210.85
 • 327亿
 • 1亿
 • 8亿
 • 2017/07/26
 • 2亿
 • USDTlogo
 • USDT-泰达币
 • ¥7.08
 • -0.09%
 • ¥7.08 / ¥7.08
 • 285亿
 • 40亿
 • 749亿
 • 2014/11/26
 • 23亿
 • EOSlogo
 • EOS-柚子
 • ¥28.10
 • 0.02%
 • ¥28.10 / ¥28.10
 • 265亿
 • 9亿
 • 74亿
 • 2017/07/02
 • 10亿
 • BSVlogo
 • BSV-币
 • ¥1002.70
 • -0.34%
 • ¥1,002.70 / ¥1,002.70
 • 178亿
 • 1,780万
 • 24亿
 • 2018/11/14
 • 0
 • AUSDlogo
 • AUSD-澳多币
 • ¥6.99
 • -0.14%
 • ¥6.99 / ¥6.99
 • 139亿
 • 20亿
 • 1亿
 • 2019/07/29
 • 0
 • BCHSVlogo
 • BCHSV-币
 • ¥714.00
 • 3.45%
 • ¥781.00 / ¥672.00
 • 124亿
 • 1,746万
 • 23亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • BCHABClogo
 • BCHABC-币
 • ¥710.00
 • -14.35%
 • ¥841.00 / ¥667.00
 • 123亿
 • 1,746万
 • 6亿
 • 2018/11/10
 • 0
 • XMRlogo
 • XMR-门罗币
 • ¥653.26
 • -0.83%
 • ¥653.26 / ¥653.26
 • 111亿
 • 1,712万
 • 7亿
 • 2014/04/18
 • 1,568万
 • HTlogo
 • HT-火币积分
 • ¥35.48
 • -1.73%
 • ¥35.48 / ¥35.48
 • 110亿
 • 3亿
 • 7亿
 • 2018/01/24
 • 5亿
 • XLMlogo
 • XLM-恒星币
 • ¥0.53
 • 0.1%
 • ¥0.53 / ¥0.53
 • 104亿
 • 196亿
 • 5亿
 • 2014/08/01
 • 1,036亿
 • UBNKlogo
 • UBNK-优贝币
 • ¥0.96
 • -3.36%
 • ¥0.96 / ¥0.96
 • 96亿
 • 100亿
 • 0
 • 2019/07/29
 • 0
 • TRXlogo
 • TRX-波场
 • ¥0.14
 • -4.57%
 • ¥0.14 / ¥0.14
 • 94亿
 • 661亿
 • 28亿
 • 2017/09/14
 • 1,000亿
 • ADAlogo
 • ADA-艾达币
 • ¥0.36
 • 4.01%
 • ¥0.36 / ¥0.36
 • 93亿
 • 259亿
 • 6亿
 • 2017/10/02
 • 450亿
 • OKBlogo
 • OKB-OK币
 • ¥24.78
 • -10.68%
 • ¥24.78 / ¥24.78
 • 73亿
 • 2亿
 • 19亿
 • 2018/02/04
 • 10亿
 • XRBlogo
 • XRB-纳诺
 • ¥53.09
 • 0%
 • ¥54.92 / ¥50.66
 • 70亿
 • 1亿
 • 1亿
 • 2018/02/04
 • 1亿
 • IDSlogo
 • IDS-IDS
 • ¥0.46
 • 0.46%
 • ¥0.46 / ¥0.46
 • 69亿
 • 150亿
 • 0
 • 2019/07/29
 • 0
 • VSYSlogo
 • VSYS-V Systems
 • ¥1.61
 • -0.58%
 • ¥1.61 / ¥1.61
 • 66亿
 • 41亿
 • 3亿
 • 2019/07/29
 • 0
 • DASHlogo
 • DASH-达世币
 • ¥708.60
 • -3.89%
 • ¥708.60 / ¥708.60
 • 63亿
 • 894万
 • 10亿
 • 2014/01/18
 • 1,890万
 • XTZlogo
 • XTZ-币
 • ¥9.81
 • -4.23%
 • ¥9.81 / ¥9.81
 • 59亿
 • 6亿
 • 9,619万
 • 2018/02/28
 • 0
 • LINKlogo
 • LINK-币
 • ¥16.48
 • 3.34%
 • ¥16.48 / ¥16.48
 • 57亿
 • 3亿
 • 6亿
 • 2018/02/28
 • 10亿
 • NEOlogo
 • NEO-小蚁
 • ¥75.53
 • 1.46%
 • ¥75.53 / ¥75.53
 • 53亿
 • 7,053万
 • 12亿
 • 2014/06/01
 • 1亿
 • MIOTAlogo
 • MIOTA-埃欧塔
 • ¥1.82
 • -0.98%
 • ¥1.82 / ¥1.82
 • 50亿
 • 27亿
 • 6,901万
 • 2018/09/17
 • 0
 • 登录后可添加
  自选货币、查看行情等更多功能...
 • 登录
 • 注册
 • 还没有添加过自选数字货币哦,快去添加吧!
友情链接:
 • 75资讯(订阅号)
 • 商务合作(微信)

官方QQ群:736433069

商务邮箱

Market@qu75.com

技术邮箱

PM@qu75.com

商务微信号(区长)
qu75qu

官方微信群:第4群